Nuttige adressen

Dienst Toerisme De Haan - Wenduine

  • Tramstation - Tel.  059 24 21 35 - toerisme@dehaan.be - www.dehaan.be - www.wenduine.be
  • Gemeentehuis - Leopoldlaan 24 - Tel.  059 24 21 24 - gemeentebestuur@dehaan.be
  • Ontmoetingscentrum “d’Annexe” - Leopoldlaan 24 (achteraan gemeentehuis) - Tel.  059 24 21 33
  • Socio-cultureel “Wielingencentrum” - Rotonde Wenduine - Graaf Jansdijk 18 - Tel. 050 41 46 43

Diensten De Haan - Wenduine

  • Politie De Haan - Bredene - Tel. 059 33 33 16 / 101 of 112 - info@politiebredenedehaan.be - www.politiebredenedehaan.be
  • Brandweer - In geval van brand of ramp: Tel. 112
  • Boswachter - Vansteenbrugge Hans - Agentschap voor Natuur en Bos - Gsm 0499 59 32 15 - hans.vansteenbrugge@lne.vlaanderen.be
  • Artsen - Centraal oproepnummer wachtdienst: Tel.  059 23 90 99
  • Apotheken - Centraal oproepnummer wachtdienst: - Tel.  0900 10 500
  • Ziekenhuis Blankenberge - AZ Koningin Fabiola - Dr. F. Verhaeghestraat 1 - Tel.  050 434 111
  • AZ Sint-Jan AV - Ruddershove 10 - 8000 Brugge
    SPOEDGEVALLEN Tel.  050 45 20 00
  • Openbaar vervoer - De Lijn - Tel.  070 220 200 - www.delijn.be - Spoorwegen - www.belgianrail.be
  • Taxi Fredo - Tel.  0494 20 03 62
  • De Post - Stationsstraat 32 - Tel.  059 24 29 50
  • Openbare bibliotheek “Canticleer” Grotestraat 10 Tel.  059 34 10 80
  • Sport- en recreatiecentrum “Haneveld” - Nieuwe Steenweg 74 - Tel.  059 24 21 04 - sport@dehaan.be - www.dehaansport.be

Boodschappen

  • AD Delhaize De Haan - Stationsstraat 8 - Tel.  059 23 30 57
  • AD Delhaize Wenduine - Kerkstraat 14 - Tel.  050 41 15 43
  • Aldi - Grotestraat 147
  • Smatch - Grotestraat 111 - Tel.  059 23 48 32
  • Colruyt Blankenberge - Ruiterstraat 2 - Tel.  050 42 97 28 - beenhouwerij Tel.  050 42 82 20
  • Colruyt Bredene - Vloedstraat 22 - Tel.  059 27 38 48
  • Markten
  • Wenduine: donderdag 7u - 13u
  • De Haan: woensdag 7u - 13u